.:Prezenty .:. Upominki .:. Prezenty ślubne :.

Artystyczne prezenty
O nas Nowoœci Opinie Opinie Regulamin Kontakt
  Strona główna » Polityka prywatności  |   |   |    
Nasz asortyment
CUKIERNICE
KARAFKI KIELISZKI
SZKATUŁKI
ŚWIECZNIKI
OBRAZKI,IKONY,RYNGRAFY
RAMKI NA ZDJĘCIA
SZTUĆCE-ŁOPATKI, NOŻYKI
TACE I PATERY
WYKAŁACZNIKI
LASKI
BIŻUTERIA
KRATKI KOMINKOWE
INNE-LUSTRA, STOJAKI, ZMIOTKI
Usługi i inne
GRAWEROWANIE
PLATEROWANIE I RENOWACJA
WYMIANA OSTRZY NOŻY
OPAKOWANIA
Okazje
PREZENTY ŚLUBNE
ROCZNICA
CHRZCINY, KOMUNIA
PREZENTY FIRMOWE, VIP
URODZINY, IMIENINY
BOŻE NARODZENIE, WIELKANOC
DLA MĘŻCZYZNY-SYNA,OJCA,DZIADKA
DLA KOBIETY, MAMY, BABCI, ŻONY
WALENTYNKI
NOWY DOM -PARAPETÓWKA
PAMIĄTKI Z POLSKI
Motywy
SECESJA
PROSTE WZORNICTWO, ART DECO
BOGATA ORNAMENTYKA, BAROK
MOTYW WINOGRONOWY
MOTYW KWIATOWY
Informacje
Linki
O nas
Koszty i wysyłka, wzór oświadczenia o ostąpieniu od umowy
Polityka prywatności
Regulamin i umowa sprzedaży
Regulaminy archiwalne
Polityka cookies
Kontakt
Szukaj wg cen
Poniżej 30,00zł
Od 30,00zł do 50,00zł
Od 50,00zł do 100,00zł
Od 100,00zł do 200,00zł
Powyżej 200,00zł
Pokaż wszystkie
Nowości
Koziołki pod sztućce z KOZIOŁKAMI
Koziołki pod sztućce z KOZIOŁKAMI
59,04zł
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Definicje

Administrator: Iwona Stępkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wyroby Artystyczne im. Andrzeja Stępkowskiego Iwona Stępkowska przy ul. Wojska Polskiego 73, 05-822 Milanówek, NIP 529 155 72 69, REGON: 142719913.

Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Polityka: niniejsza Polityka prywatności.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Sklep Internetowy: prowadzona przez Administratora witryna internetowa  informująca o działalności i ofercie handlowej Administratora oraz umożliwiająca zawieranie umów sprzedaży znajdująca się pod adresem www.artystyczneprezenty.pl.

Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep Internetowy lub  korzystająca z funkcjonalności udostępnionych w Sklepie Internetowym.

Umowa sprzedaży: Umowa zawarta przez Użytkownika z Administratorem, której  przedmiotem jest nabycie przez Użytkownika towaru oferowanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.


2. Cele oraz podstawy przetwarzania danych w sklepie internetowym

Administrator zbiera dane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

Dane osobowe osób korzystających z Sklepu Internetowego (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora dla następujących celów:

  • wykonania Umowy sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy Sprzedaży – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

  • dla celów marketingu, w tym marketingu bezpośredniego – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na dotarciu z ofertą do potencjalnie zainteresowanych kontrahentów,

  • wyrażenia przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

  • prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926) lub art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591),

  • ustalenia, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora – podstawą prawną jest niezbędność dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO).


3. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od wskazanego w pkt. 2 Polityki celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.


4. Uprawnienia użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem zgodnie z danymi kontaktowymi podanymi w punkcie 8 Polityki.


5. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest uzasadniony interes Administratora.


6. Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom dla ich własnych celów, w tym marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.


7. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.


8. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: artystyczneprezenty@wp.pl,
telefon +48 609 965 888 lub pisemnie na adres ul. Wojska Polskiego 73, 05-822 Milanówek.


9. Zmiany polityki prywatności

Polityka wchodzi w życie z dniem ……Kontynuuj
Wyszukiwanie
 

Wyszukiwanie zaawansowane
Szybki kontakt
tel. kom.:
0 609 965 888 - po g. 17


e-mail: artystyczneprezenty@wp.pl

International buyers please email for prices (in Euros or $) and for shipping costs.
Promocje
Chińskie smoki- cukiernica platerowana
Chińskie smoki- cukiernica platerowana
676,50zł
553,50zł
Opinie
Matka Boska Ostrobramska -płaskorzeźba- Komunia, Chrzest
Bardzo piękny obrazek. Estetyka,propor-
cje, delikatny rysunek ..

5 z 5 gwiazdek!

Copyright © 2019 Trout.PL